Nastavenie tém

Do jednotlivých tém zadávame kľúčové slová, ktoré chceme monitorovať. Počet tém je úplne ľubovoľný. Monitoring by mal byť najmä prehľadný. V rámci tém máte možnosť špecifického nastavenia.

Témy nastavujeme v sekcii Témy v ľavom menu. Tu nájdete prehľad už nastavených tém vrátane zadaných kľúčových slov.

V sekcii Témy na ľavej strane je zobrazený prehľad tém. Môžete sa tak medzi témami jednoducho preklikávať.
K téme zadávame vhodné kľúčové slová podľa pravidiel. Tu ich tiež môžete upravovať, odoberať, alebo pridávať.
Pod časťou s kľúčovými slovami sa zobrazujú sledované médiá. Každý typ je možné rozkliknúť a upraviť podľa konkrétnych zdrojov. Môžete tak presne špecifikovať, v akých médiách sa má táto téma vyhľadávať.

Pri každej téme si v hornej lište môžete zobraziť Monitoring pre kontrolu výstupov. Ľahko tak zistíte, ktoré kľúčové slovo vám generuje nerelevantné články. Pomocou ikonky Analytika môžete zobraziť analytiku pre túto tému, alebo zobraziť nastavené emailové reporty cez ikonku Reporty.

Pokročilé nastavenia

Hromadná úprava kľúčových slov
V pokročilom nastavení máte možnosť nastaviť si, aby sa zadané kľúčové slová vyhľadávali len v spojení s určitým výrazom. Tento výraz zadávame do políčka „Hľadať v spojení s výrazom“. Pre tento výraz platia rovnaké pravidlá ako pre kľúčové slová.

V pokročilom nastavení môžete určiť bližšie aj jazyk článku, krajinu zdroja a prípadne odfiltrovať netypické články, ako TV program, alebo inzercia.

[su_button url=“https://app.monitora.sk/help/search“ target=“self“ style=“default“ background=“#13CDF0″ color=“#FFFFFF“ size=“5″ wide=“no“ center=“no“ radius=“auto“ icon=““ icon_color=“#FFFFFF“ text_shadow=“none“ desc=““ onclick=““ rel=““ title=““ id=““ class=““]Nastavenie kľúčových slov[/su_button]