Portfólio

Získajte nový pohľad na vaše portfólio!

Typicky Váš monitoring tvoria témy, ktoré dávajú zmysel radiť do súvisiacich skupín.
Môžu to byť napríklad Vaši klienti (napr. Deloitte, EY, KPMG, PwC), oblasti záujmu (napr. Corporate, Legal, Innovation) alebo sekcia trhu (napr. Monitoring médií, Monitoring soc. sietí, Monitoring reklamy).

Vašou potrebou je získať nadhľad a pochopiť mediálny obraz týchto tém v kontexte celej skupiny. Sekcia Portfólio (https://app.monitora.cz/portfolio) Vám umožní vidieť veci v kontexte, tak ako ste to ešte nezažili!

Vytvorte si jeden alebo viac dashboardov. Dashboardom sa rozumie skupina až siedmich tém, ktoré spolu úzko súvisia a dáva zmyl ich vnímať v kontexte medzi sebou navzájom. Výber tém a ich poradie v dashboarde môžete veľmi jednoducho upravovať. Na záver si dashboard pomenujte pomocou tlačidla v ľavom hornom rohu.