Zmienky

Tento modul umožňuje prechádzať a filtrovať zmienky, ktoré boli zhromaždené v rámci projektu. V základnom nastavení sa zobrazujú zmienky za posledných 30 dní.

1. Začnite prácou v „Zmienkach“ výberom projektu. Kliknutím na panel sa bude rozširovať zoznam projektov.
2. Výsledky triedenia – panel na pravej strane umožňuje filtrovať zmienky podľa dátumu zverejnenia. Každá z možností môže roztriediť prejavy vzostupne, alebo zostupne.
3. Filtre – umožňujú vyhľadávať prejavy podľa definovaných parametrov:
a) kľúčové slovo (v tomto poli môžete použiť špeciálne znaky * a ?. Viac o špeciálnych znakoch v nastavení projektu)
b) definovaná doména
c) definovaný autor
d) časové rozmedzie zverejnených prejavov
e) časové rozmedzie indexácie projavu v systéme
f) rozdelenie zdrojov z ktorých prejavov pochádzajú
g) sentiment
h) pohlavie autora
i) typ výsledkov
j) tagy
4. Ukázať ignorované zmienky – máte možnosť zobraziť zmienky, ktoré boli ignorované.

Prejavy

Informácie poskytnuté s každým prejavom:

1. Autor (užívateľské meno).
2. Odkaz na zdroj prejavu. To môže byť Facebook (poznámka, alebo post), microblog (ako je Twitter), Instagram, YouTube, Wykop, blog, fórum, portál.
3. Odpoveď – k dispozícii len pre užívateľov, ktorí používajú obe služby – Social React. Po pripojení účtu a kliknutím na tlačidlo sa užívateľ presunie do rozhrania Social React, kde môže odpovedať na daný prejav priamo z nástroja.
4. Ignorovať – možnosť prezerať prejavy. Ignorované prejavy môžu byť zahrnuté, alebo vylúčené v zobrazených zmienkach s použitím správneho filtra.
5. Dátum zverejnenia prejavu na internete.
6. Informácie o počte followerov – tu umiestnené údaje závisia na type zdroja, odkiaľ konkrétny prejav pochádza: Facebook (počet zdieľaní, likov, komentáre), Twitter (počet osôb sledujúcich účet, likov, retweetov), YouTube (počet likov, dislikov, zobrazení), Instagram (počet likov, komentáre).
7. Sentiment prejavu.
8. Pohlavie autora.
9. Pripojené tagy.

Filtrovanie

Môžete jednoducho filtrovať zmienky zadaním kľúčového slova, ktoré by mali obsahovať, alebo domény, kde by sa mali objaviť v správnej forme. Môžete tiež filtrovať zmienky len od určitého autora, alebo zmienky publikované v určitom časovom rozmedzí.

V ďalších možnostiach môžete rozhodnúť, či chcete, aby sa aj ignorované prejavy objavili vo výsledkoch.

Môžete kombinovať viacero filtrov pre zúženie výsledkov. Po použití filtrov by ste mali vždy kliknúť na tlačidlo „Aktualizovať“ pre aktualizáciu zoznamu prejavov.