Užívatelia

V závislosti na vašom pláne v Monitore Social, môžete pridať ďalších užívateľov do aplikácie. Pre každého užívateľa je možné nastaviť vlastné oprávnenia, ktoré budú určovať, čo môžu a čo nemôžu robiť pri používaní aplikácie. V tejto záložke užívatelia so statusom správca (t.j. Superadministrátor) môžu pridávať / odoberať užívateľov a upravovať ich oprávnenia.

Pridávanie užívateľov

Ak chcete pridať nového užívateľa kliknite na ikonu „Užívatelia“ v ľavom menu a potom – „Vytvoriť“.

Nastavenie oprávnení pre užívateľov

Nastavenie účtu vyžaduje zadanie e-mailovej adresy a zvolenie hesla. Tento panel tiež umožňuje nastaviť určité oprávnenie užívateľa a prípadne zvoliť role, tu sú 3 skupiny z nich:

1. Základné oprávnenie:
Tagy – zobrazenie a editácia
Projekt – zobrazenie a editácia
Užívatelia – zobrazenie a editácia
Zmena hesla
Role – zobrazenie a editácia
Export dát
Prístup k aplikácii

2. Oprávnenie v Monitore Social:
Dashboardy – zobrazenie a editácia
Vytváranie reportov
Prístup k výsledkom
Prístup k upozorneniam
Prístup k reportom
Publikovanie odpovedí
Prístup k vláknam
Priradenie vlákna
Prístup k profilom
Štatúty – zobrazenie a editácia
Účty – zobrazenie a editácia

Po pridaní užívateľa a nastavení ich oprávnení nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Uložiť“.

Editácia oprávnení užívateľa

Aby bolo možné prejsť k úpravám užívateľských oprávnení kliknite na tlačidlo „Oprávnenia“.
Zmeny sú vykonávané analogicky ako pri vytvorení nového účtu.