Upozornenia

Tento modul umožňuje nastavovať a upravovať e-mailové upozornenia na nové zmienky vo vybraných projektoch. SentiOne vám môže zasielať pravidelné, alebo kritické upozornenia (ak určitý projekt bude mať nové zmienky). V základnom nastavení je denné periodické upozornenie pridané počas vytvárania projektu – kedykoľvek je možné nové upozornenia pridať. Ak ich chcete pridať, kliknite na ikonu „Upozornenia“ v ľavom menu a potom na „Vytvoriť“.

Potom sa objaví editor upozornení. Tu budete musieť rozhodnúť, či potrebujete kritické upozornenia, alebo periodické (denné zhrnutia). Ak si zvolíte kritické upozornenia, budete dostávať e-mail s každou novou zmienkou ihneď po indexácii v našom systéme. Denné zhrnutie bude doručené do vašej schránky raz denne vo vami zvolenom čase.

Kritické upozornenia

Ak chcete nastaviť kritické upozornenia, mali by ste zadať minimálny počet výsledkov, typ výsledkov (zmienka, alebo článok), sentiment výsledkov a z ktorého projektu by mali pochádzať. Rovnako by ste mali definovať príjemcov daného upozornenia a spôsob doručenia (e-mailom, alebo push oznámením). Kritické upozornenia sú odosielané ihneď po dosiahnutí požadovaného počtu zmienok v projekte.

Denné zhrnutia

Ak chcete nastaviť denné zhrnutia, mali by ste zadať dennú dobu (kedy) vy a ostatní príjemcovia dostanete e-mail. Môžete sa tiež rozhodnúť, či systém má zasielať upozornenia aj keď nie sú k dispozícii žiadne nové prejavy. Denné zhrnutia je možné zasielať len e-mailom. Denné zhrnutie je odosielané raz za 24 hodín a obsahuje zhrnutie zmienok zhromaždených počas dňa. Nastavenie denných upozornení funguje analogicky ako kritické upozornenia.

Nastavenie e-mailového, alebo push upozornenia

1. Minimálny počet nových zmienok zhromaždených systémom nutný k odoslaniu nového upozornenia.
2. Obsah: výsledky pre zasielanie upozornení je možné rozdeliť na:
a. typ výsledkov: všetky typy, len zmienky, len články
b. sentiment výsledkov: všetky výsledky, len pozitívne, len negatívne
3. Dostupné projekty – v tomto panely môžete zvoliť jeden, alebo viac projektov, z ktorých budú chodiť upozornenia.
4. Príjemcovia upozornení – ľudia z organizácie, ktorí dostanú upozornenia.
5. Spôsob doručenia upozornení – môžete si vybrať spôsob zasielania upozornení, buď e-mailom, alebo prostredníctvom push oznámení.