Tagy

V tejto záložke môžete vytvárať, mazať, editovať, aktivovať / deaktivovať tagy. Môžete zistiť, koľko prejavov bolo označených daným tagom. V prípade potreby môžete vyhľadať tagy pomocou voľby filtra.

1. Názov – po kliknutí na názov prejdeme do tagu.
2. Počet označených prejavov.
3. Odstrániť tag.
4. Deaktivovať tag – po deaktivácii, na tomto mieste sa objaví ikona, ktorá umožňuje reaktivovať tagy.
5. Pridať tag – vytvorenie tagu spočíva v zadaní názvu a výbere jeho farby.

Ako používať tagy v rámci aplikácie?

Každý užívateľ systému môže priradiť rôzne tagy k prejavom (definované oprávnenými užívateľmi) pri ich preskúmaní. Prejavy môžu mať naraz jeden, alebo viacero tagov. V panely Zmienky môžete filtrovať aj vlákna podľa priradených tagov (pole v ľavom spodnom panely).