Portfólio

Získajte nový pohľad na Vaše portfólio!

Typicky, Váš monitoring tvoria témy, ktoré dáva zmysel radiť do súvisiacich skupín.
Môžu to byť napríklad Vaši konkurenti, klienti, oblasti záujmu (napr. Corporate, Legal, Innovation), alebo oblasti trhu (napr. Monitoring médií, Monitoring soc. sietí, Monitoring reklamy).

Vašou potrebou je získať nadhľad a pochopiť mediálny obraz týchto tém v kontexte celej skupiny. Nová sekcia Portfólio (https://app.monitora.sk/portfolio) Vám umožní vidieť veci v kontexte, tak ako ste to ešte nezažili!

Vytvorte si jeden, alebo viacero dashboardov. Dashboardom sa rozumie skupina až siedmych tém, ktoré spolu úzko súvisia a dáva zmysel ich vnímať v kontexte medzi sebou navzájom. Výber tém a ich poradie v dashboarde môžete veľmi jednoducho upravovať. Na záver si dashboard pomenujte pomocou tlačidla v ľavom hornom rohu.