Nastavení témat

Do jednotlivých témat zadáváme klíčová slova, která chceme monitorovat. Počet témat je zcela libovolný. Monitoring by měl být především přehledný. Kromě toho v rámci témat máte možnost specifického nastavení.

Témata nastavujeme v sekci Témata v levém menu. Zde naleznete přehled již nastavených témat včetně zadaných klíčových slov.

V sekci Témata na levé straně je zobrazen přehled témat. Můžete se tak mezi tématy jednoduše překlikávat.
K tématu zadáváme patřičná klíčová slova dle pravidel. Zde je také můžete vždy upravovat, odebírat nebo přidávat.
Pod částí s klíčovými slovy se zobrazují sledovaná média. Každý typ lze rozkliknout a upravit dle konkrétních zdrojů. Můžete tak přesně specifikovat, v jakých médiích se má toto téma vyhledávat. Zároveň můžete nastavení přenést do ostatních témat – klikněte na jakýkoliv mediatyp, např. na Online, otevře se vám velký formulář, kde dole najdete možnost zkopírovat nastavení do dalších témat.

U každého tématu si v horní liště můžete zobrazit Monitoring pro kontrolu výstupů. Snadno tak zjistíte, které klíčové slovo vám generuje nerelevantní články. Dále si zde můžete pomocí ikonky Analytika zobrazit analytiku pro toto téma a nebo zobrazit nastavené emailové reporty přes ikonku Reporty.

Pokročilé nastavení

Hromadná úprava klíčových slov
V pokročilém nastavení máte možnost nastavit, aby se zadáná klíčová slova vyhledávala pouze ve spojení s určitým výrazem. Tento výraz zadáváme do políčka „Hledat ve spojení s výrazem“. A pro tento výraz platí stejná pravidla jako pro klíčová slova.

V pokročilém nastavení také můžete určit blíže jazyk článku, krajinu zdroje a případně i odfiltrovat netypické články, jako jsou TV programy a inzerce.