Nastavení klíčových slov

Pro nastavení klíčových slov jak v sekci Témata nebo při vyhledávání v archivu platí jasná pravidla, která je potřeba dodržovat. Tím zajistíme, že výsledky budou vždy relevantní.

1. Vyhledávání slov

Rychlý přehled

Zadaný výraz: Tučňák
Co Monitora udělá: slovo skloňuje, diakritika i velikost písmen nehraje roli
Vyhledá články obsahující: Tučňák, TUČŇÁK, tučňák, Tučňáků, tučňáci, tucnak

Zadaný výraz:Tučňák“
Co Monitora udělá: slovo neskloňuje, diakritika hraje roli, velikost písmen nehraje roli
Vyhledá články obsahující: Tučňák, TUČŇÁK, tučňák

Zadaný výraz: „!Tučňák“
Co Monitora udělá: slovo neskloňuje, diakritika i velikost písmen hraje roli
Vyhledá články obsahující: Tučňák

Se skloňováním

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: Tučňák
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slovo Tučňák v libovolném tvaru. Vyhledány budou tedy články, které obsahují slovo Tučňáků (Monitora slovo skloňuje), TUČŇÁK (velikost písmen nehraje roli) nebo tucnak (diakritika nehraje roli).
Doporučujeme tímto způsobem vyhledávat všechna slova, která se v běžném textu skloňují. Jsou to typicky obecná slova (tučňák), vlastní jména (Michal) nebo cizí názvy (facebook).

Přesná shoda

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: „Tučňák“ (dáme slovo do uvozovek)
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slovo Tučňák, ale pouze v zadaném tvaru (tzn. slovo neskloňuje). Vyhledány budou tedy články, které obsahují slovo Tučňák neboTUČŇÁK (velikost písmen nehraje roli).

Monitora nevyhledá ty články, které obsahují pouze vyskloňované slovo Tučňáků nebo slovo tucnak bez diakritiky.

Doporučujeme tímto způdobem vyhledávat názvy firem a produktů („McDonald’s“), webové domény („monitora.cz“), přesnou shodu slova („nejlepší“) nebo zkratky („USA“).

Přesná shoda včetně velikosti písmen

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: „!Tučňák“ (dáme slovo do uvozovek a za první uvozovku vykřičník)
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slovo Tučňák, ale pouze v zadaném tvaru, a to i včetně velikosti písmen. Jedná se o nejstriktnější variantu.

Monitora nevyhledá ty články, které obsahují např. pouze slovo tučňák psané malými písmeny.

Doporučujeme tímto způsobem vyhledávat názvy firem a produktů („!Seznam“) nebo zkratky („!WHO“).

2. Vyhledávání slovních spojení

Rychlý přehled

Zadaný výraz: Chytrý+Honza
Vyhledá články obsahující: Chytrý Honza, CHYTRÝ HONZA, chytrý honza, Chytrého Honzy, chytry honza, chytrý-honza

Zadaný výraz: „Chytrý Honza“
Vyhledá články obsahující: Chytrý Honza, CHYTRÝ HONZA, chytrý honza

Zadaný výraz: „Chytrý-Honza“
Vyhledá články obsahující: Chytrý-Honza, CHYTRÝ-HONZA, chytrý-honza

Zadaný výraz: „!Chytrý Honza“
Vyhledá články obsahující: Chytrý Honza

Se skloňováním

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: Chytrý+Honza (slova oddělíme znaménkem plus, tak aby mezi nimi nebyla mezera)
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slovní spojení Chytrý Honza (tzn. tato slova za sebou v tomto pořadí) v libovolném tvaru. Vyhledány budou tedy články, které obsahují slovní spojení Chytrého Honzy (Monitora slova skloňuje), CHYTRÝ HONZA (velikost písmen nehraje roli), chytry honza (diakritika nehraje roli) nebo chytrý-honza (mezi slovy může být i oddělovač, např. čárka nebo pomlčka).

Doporučujeme tímto způsobem vyhledávat jména osob (Michal+Nový), názvy firem a organizací (Ministerstvo+pro+místní+rozvoj) nebo slovní spojení (monitoring+médií).

Přesná shoda

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: „Chytrý Honza“ (dáme celý výraz do uvozovek)
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slovní spojení Chytrý Honza, ale pouze v zadaném tvaru. Vyhledány budou tedy články, které obsahují Chytrý Honza nebo CHYTRÝ HONZA (velikost písmen nehraje roli).

Monitora nevyhledá ty články, které obsahují pouze vyskloňované slovní spojení Chytrého Honzy, slovní spojení chytry honza bez diakritiky nebo slovní spojení chytrý-honza s oddělovačem.

Doporučujeme tímto způsobem vyhledávat názvy firem a produktů („Monitora Media“), zkratky („MFF UK“) nebo přesnou shodu spojení („být či nebýt“).

Přesná shoda s oddělovačem

Při hledání přesné shody je potřeba zadat do uvozovek i oddělovače, které se mezi slovy můžou vyskytovat – pomlčky, podtržítka, zavináče, atd. Týka se to následujících znaků: & @ _ + – ‚ #

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: „Chytrý-Honza“
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slovní spojení Chytrý-Honza s oddělovačem.

Monitora nevyhledá ty články, které obsahují pouze slovní spojení Chytrý Honza bez oddělovače nebo Chytrý&Honza s jiným oddělovačem než jsme zadali.

Typické slovní spojení, u kterých nezapomeňte na oddělovač jsou „Ernst & Young“, „info@monitora.cz“, „Mi+Te“ nebo „X-Men“.

Přesná shoda včetně velikosti písmen

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: „!Chytrý Honza“ (dáme celý výraz do uvozovek a za první uvozovku vykřičník)
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slovní spojení Chytrý Honza, ale pouze v zadaném tvaru, a to i včetně velikosti písmen. Jedná se o nejstriktnější variatnu.

Monitora nevyhledá ty články, které obsahují např. pouze slovní spojení chytrý honza psané malými písmeny.

Doporučujeme tímto způsobem vyhledávat názvy firem a produktů („!Zlatá vařečka“) nebo zkratky („!AV ČR“).

3. Slova do vzdálenosti

Rychlý přehled

Zadaný výraz: lachtan+tučňák~5
Vyhledá články obsahující: tučňák si pohladil lachtana

Zadaný výraz: tukan+lachtan+tučňák~10
Vyhledá články obsahující: tukani chtěli sežrat tučňáka, ale lachtan zakročil

Zadaný výraz: „lachtan tukan“~5
Vyhledá články obsahující: „Lachtan!“ řekl tukan a odletěl.

Zadaný výraz: „tukan lachtan tučnák“~5
Vyhledá články obsahující: Na fotce zleva: tučnák, lachtan, tukan.

Se skloňováním

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: lachtan+tučňák~5 (slova oddělíme znaménkem plus a za nimi napíšeme vlnovku a číslo)
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slova lachtan a tučňák v libovolném pořadí a ve vzdálenosti nejvýše 5 slov od sebe. Zadaná slova se automaticky skloňují a velikost písmen nebo diakritika nehraje roli.

Doporučujeme tímto způsobem vyhledávat slova, která se k sobě vážou a v textu článku budou blízko sebe (firma+Facebook~7).

Přesná shoda

Napíšeme-li do vyhledávacího pole: „lachtan tučňák“~5 (slova dáme do uvozovek a za druhou uvozovkou napíšeme vlnovku a číslo)
Monitora vyhledá všechny články, které obsahují slova lachtan a tučňák v libovolném pořadí a ve vzdálenosti nejvýše 5 slov od sebe. Obě zadaná slova se vyhledávají pouze v zadaném tvaru, tzn. neskloňují se a diakritika hraje roli.

4. Vyhledávací operátory

Rychlý přehled

Zadaný výraz: tučňák AND lachtan
Monitora vyhledá: Články obsahující obě slova tučňák a lachtan.

Zadaný výraz: tučňák lachtan
Monitora vyhledá: Články obsahující obě slova tučňák a lachtan. Mezera mezi slovy se chová stejně jako by tam byl operátor AND.

Zadaný výraz: tučňák OR lachtan
Monitora vyhledá: Články obsahující alespoň jedno ze slov tučňák nebo lachtan.

Zadaný výraz: tučňák -lachtan
Monitora vyhledá: Články obsahující slovo tučňák, ale neobsahující slovo lachtan.

AND

Chceme-li vyhledat články, které obsahují několik slov nebo slovních spojení současně, zadáme všechna požadovaná slova a oddělíme je buď mezerou nebo slovem AND (psáno velkými písmeny).
Napíšeme-li do vyhledávacího pole: tučňák lachtan Pražská+zoo „!ČEZ“
Je to stejné jako bychom napsali: tučňák AND lachtan AND Pražská+zoo AND „!ČEZ“

OR

Chceme-li vyhledat články, které obsahují alespoň jedno ze zadaných slov nebo slovních spojení, zadáme všechna požadovaná slova a oddělíme je slovem OR (psáno velkými písmeny).

Příklad: tučňák OR lachtan OR Pražská+zoo OR „!ČEZ“

NOT

Chceme-li z vyhledaných výsledků odstranit články, kterě obsahují některá slova nebo slovní spojení, napíšeme za vyhledávaný výraz seznam zakázaných slov a slovních spojení a před každé z nich dáme znaménko mínus.

Příklad: tučňák -lachtan -Pražská+zoo -„!ČEZ“

Závorky

Vyhledávací operátory lze kombinovat dle potřeby. Při složitejších výrazech však mnohokrát potřebujeme určit i pořadí, ve kterém chceme aby se vyhledávací operátory vyhodnotily. Pro tento účel použijeme závorky, které fungují podobně jako v matematice.
Napíšeme-li do vyhledávacího pole: „!Billa“ AND (obchod OR řetězec OR prodejna OR supermarket OR hypermarket)
Monitora vyhledá všechny články obsahující slovo Billa (pouze v zadaném tvaru, včetně velikosti písmen) ve spojení s alespoň jedním ze slov obchodřetězec, …

Na závěr ukázka toho, jak komplexní výrazy můžete v Monitoře z vyhledávacích operátorů poskládat: sídliště (dům OR barák OR stavba) AND (balkon OR (plastové+okna -„!Vekra“)) AND Praha+Záběhlice~5 -(Spořilov OR Chodov)