Portfolio

Získejte nový pohled na Vaše portfolio!

Typicky Váš monitoring tvoří témata, která dáva smysl řadit do souvisejícich skupin.
Můžou to být třeba Vaši klienti (např. Deloitte, EY, KPMG, PwC), oblasti zájmu (např. Corporate, Legal, Innovation) nebo sekce trhu (např. Monitoring médií, Monitoring soc. sítí, Monitoring reklamy).

Vaší potřebou je získat nadhled a pochopit mediálnÍ obraz těchto témat v kontextu celé skupiny. Sekce Portfolio (https://app.monitora.cz/portfolio) Vám umožní vidět věci v kontextu, tak jak jste to ještě nezažili!

Vytvořte si jeden nebo více dashboardůDashboardem se rozumí skupina až sedmi témat, které spolu úzce souvisí a dáva smyl je vnímat v kontextu mezi sebou navzájem. Výběr témat a jejich pořadí v dashboardu můžete velice jednoduše upravovat. Na závěr si dashboard pojmenujte pomocí tlačítka v levém horním rohu.