Zmínky

Tento modul umožňuje procházet a filtrovat zmínky, které byly shromážděny v rámci projektu. Ve výchozím nastavení se zobrazují zmínky za posledních 30 dní.

1. Začněte prací ve „Zmínkách“ výběrem projektu. Kliknutím na panel se bude rozšiřovat seznam projektů.
2. Výsledky třídění – panel na pravé straně umožňuje filtrovat zmínky podle data zveřejnění. Každá z možností může roztřídit projevy vzestupně nebo sestupně.
3. Filtry – umožňují vyhledávat projevy podle definovaných parametrů:
a) klíčové slovo (v tomto poli můžete použít speciální znaky * a ?. Více o speciálních znacích v nastavení projektu)
b) definovaná doména
c) definovaný autor
d) časové rozmezí zveřejněných projevů
e) časové rozmezí indexace projevu v systému
f) rozdělení zdrojů, ze kterých projevy pocházejí
g) sentiment
h) pohlaví autora
i) typ výsledků
j) tagy
4. Ukázat ignorované zmínky – máte možnost zobrazit zmínky, které byly ignorovány.

Projevy

Informace poskytnuté s každým projevem:

1. Autor (uživatelské jméno).
2. Odkaz na zdroj projevu. To může být Facebook (poznámka nebo post), microblog (jako je Twitter), Instagram, YouTube, Google+, Wykop, blog, fórum, portál.
3. Odpověď – k dispozici pouze pro uživatele, kteří používají obě dvě služby – Social React. Po připojení účtu a kliknutím na tlačítko se uživatel přesune do rozhraní Social React, kde může odpovědět na daný projev přímo z nástroje.
4. Ignorovat – možnost přehlížet projevy. Ignorované projevy mohou být zahrnuté nebo vyloučené v zobrazených zmínkách s použitím správného filtru.
5. Datum zveřejnění projevu na internetu.
6. Informace o počtu followerů – umístěné zde údaje závisí na typu zdroje, odkud konkrétní projev pochází: Facebook (počet sdílení, liků, komentáře), Twitter (počet osob sledujících účet, liků, retweetů), YouTube (počet liků, disliků, zobrazení), Instagram (počet liků, komentáře).
7. Sentiment projevu.
8. Pohlaví autora.
9. Připojené tagy.

Filtrování

Můžete jednoduše filtrovat zmínky zadáním klíčového slova, které by měly obsahovat nebo domény, kde by se měly objevit ve správné formě. Můžete také filtrovat zmínky pouze od určitého autora nebo zmínky publikováné v určitém časovém rozmezí.

V dalších možnostech můžete rozhodnout, zda chcete, aby se ignorované projevy také objevily ve výsledcích.

Můžete kombinovat více filtrů pro zúžení výsledků. Po použití filtrů byste měli vždy kliknout na tlačítko „Aktualizovat“ pro aktualizaci seznamu projevů.