Uživatelé

V závislosti na vašem plánu v Monitoře Social, můžete přidat další uživatele do aplikace. Pro každého uživatele lze nastavit vlastní oprávnění, která budou určovat, co mohou a co nemohou dělat při používání aplikace. V této záložce uživateli se statusem správce (tj. Superadministrátor) mohou přidávat / odebírat uživatele a také upravovat jejich oprávnění.

Přidávání uživatelů

Chcete-li přidat nového uživatele klikněte na ikonu „Uživatelé“ v levém menu a pak – „Vytvořit“.

Nastavení oprávnění pro uživatele

Nastavení účtu vyžádá zadání e-mailové adresy a zvolení hesla. Tento panel také umožňuje nastavit určité oprávnění uživatele a případně zvolit role, zde jsou 3 skupiny z nich:

1. Základní oprávnění:
Tagy – zobrazení a editace
Projekt – zobrazení a editace
Uživatelé – zobrazení a editace
Změna hesla
Role – zobrazení a editace
Export dat
Přístup k aplikaci

2. Oprávnění v Monitoře Social:
Dashboardy – zobrazení a editace
Vytváření reportů
Přístup k výsledkům
Přístup k upozorněním
Přístup k reportům
Publikování odpovědí
Přístup k vláknům
Přiřazení vlákna
Přístup k profilům
Statuty – zobrazení a editace
Účty – zobrazení a editace

Po přidání uživatele a nastavení jejich oprávnění nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“.

Editace oprávnění uživatele

Aby bylo možné přejít k úpravám uživatelských oprávnění klikněte na tlačítko „oprávnění“.
Změny jsou prováděny analogicky jako při vytvoření nového účtu.