Upozornění

Tento modul umožňuje nastavovat a upravovat e-mailová upozornění na nové zmínky ve vybraných projektech. SentiOne může vám zasílat pravidelná nebo kritická upozornění, pokud určitý projekt bude mít nové zmínky. Ve výchozím nastavení denní periodické upozornění je přidáno během vytváření projektu. Nicméně, můžete kdykoliv přidat nová upozornění. Chcete-li tak učinit, klikněte na ikonu „Upozornění“ v levém menu. Poté klikněte na „Vytvořit“.

Poté se objeví editor upozornění. Zde budete muset rozhodnout, jestli potřebujete kritické upozornění nebo periodické (denní shrnutí). Zvolíte-li kritické upozornění, budete dostávat e-mail s každou novou zmínkou ihned po indexaci v našem systému. Denní shrnutí bude doručeno do vaší schránky jednou denně ve vámi zvoleném čase.

Kritická upozornění

Chcete-li nastavit kritické upozornění, měli byste zadat minimální počet výsledků, typ výsledků (zmínka nebo článek), sentiment výsledků a ze kterého projektu by měly pocházet. Také byste měli definovat příjemce daného upozornění a způsob doručení (e-mailem nebo push oznámením). Kritická upozornění jsou odesílána ihned po dosažení požadovaného počtu zmínek v projektu.

Denní shrnutí

Chcete-li nastavit denní shrnutí, měli byste zadat denní dobu (kdy) vy a ostatní příjemci obdržíte e-mail. Můžete se také rozhodnout, jestli systém má zasílat upozornění, i když nejsou k dispozici žádné nové projevy. Denní shrnutí lze zasílat pouze e-mailem. Denní shrnutí je odesíláno jednou za 24 hodiny a obsahuje shrnutí zmínek shromážděných během dne. Nastavení denního upozornění funguje analogicky jako kritické upozornění.

Nastavení e-mailového nebo push upozornění

1. Minimální počet nových zmínek shromažděných systémem nutný k odeslání nového upozornění.
2. Obsah: výsledky vzaty v úvahu při zasílání upozornění je možné rozdělit na:
a. typ výsledků: všechny typy, pouze zmínky, pouze články
b. sentiment výsledků: všechny výsledky, jen pozitivní, jen negativní
3. Dostupné projekty – v tomto panelu můžete zvolit jeden nebo více projektů, ze kterých budou chodit upozornění.
4. Příjemci upozornění – lidé z organizace, kteří obdrží upozornění.
5. Způsob doručení upozornění – můžete si vybrat způsob zasílání upozornění, buď e-mailem nebo prostřednictvím push oznámení.