Filtrace článků

Filtrovací lišta

Na liště filtrů naleznete několik možností, jak si články třídit a filtrovat.

DATUM – články můžete třídit dle data vydání/zveřejnění. Buď můžete použít rychlé předvolby, anebo zvolit konkrétní data.

ZDROJ – pomocí filtru Zdroj lze články filtrovat dle typu média – online/tisk/TV/rozhlas/Podcasty, anebo dle konkrétního zdroje či vydavatelství. Konkrétní zdroj můžete vyhledat (ZDROJ -> políčko hledání) nebo si vybrat více zdrojů v nabídce (ZDROJ -> Vybrat zdroje).

AUTOR – vyhledávat lze také dle konkrétního autora a to jednoduše, stačí zadat jeho jméno do hledání ve filtru Autor a Monitora vyhledá články pouze od tohoto autora.

JAZYK – podle jazyka můžete filtrovat dvěma způsoby. Buď filtrovat dle země původu zdroje, anebo dle jazyka daného zdroje.

SENTIMENT – filtrovat můžete také dle sentimentu, tedy hodnotového vyznění článků.

POZNÁMKY – ke každému článku lze připojit libovolnou poznámku. Dle připojených poznámek poté lze filtrovat články. Vyhledat si tak můžete všechny články, které obsahují jakoukoliv poznámku, nebo vyhledat konkrétní poznámku.

Filtrace dle tématu

Články lze filtrovat dle nastavených témat. Přehled nastavených témat je zobrazen v levém bočním menu. Pro vygenerování článků pouze z jednoho tématu, stačí dané téma zakliknout v tomto menu. Vybrat můžete i několik témat najednou.

Filtrace dle štítků

Kromě poznámek lze k článkům také připojit štítky. Přehled štítků je zobrazen v levém bočním menu. Články, které mají u sebe připojen štítek, lze vyfiltrovat jednoduše v bočním menu, a to tím, že klikneme na daný štítek. Tím se vygenerují pouze články s tímto štítkem.