E-mailové reporty

Emailové reporty lze nastavit pro jednotlivé osoby nebo skupiny osob. Tedy je možné na některé pracovníky posílat například jen nejdůležitější informace a na jiné uživatele informace kompletní za všechna zadaná témata.
Některé události potřebujete vědět okamžitě, některé stačí jako týdenní či měsíční souhrn, nebo infografika. Systém se vám i kolegům přizpůsobí tak, aby reportoval jen správné informace ve správný čas.

Reportům jsme věnovali zvláštní péči. Upravili jsme je tak, aby tvořily ucelený zdroj informací o vaší firmě, značce či konkurenci. Reporty jsou automaticky posílány na zadaný e-mail nebo e-maily, do RSS čtečky nebo přímo do Intranetu. 

PRAVIDELNÉ REPORTY

Automatické reporty lze nastavit v sekci Reporty. Pro každé téma nebo skupinu témat můžete nastavit libovolné reporty, u každého reportu mohou být jiní adresáti a zároveň jiné frekvence odesílání. Reporty mohou obsahovat jedno či více témat.

ADHOC REPORTY

Kromě automatizovaných pravidelných reportů máte možnost vytvářet a posílat i vlastní reporty. Do těchto „adhoc“ reportů lze přidávat články jak z monitoringu, tak z archivu. Takto ručně vytvořené reporty můžete posílat na libovolné adresáty a dle nastavení, které si můžete sami navolit.
Jak na to?
A) Přeposlat z Exportu – vybrané články vložte do Exportu pomocí ikonky pod úvodním grafem. Do exportu můžete vkládat články jak z monitoringu, tak z archivu. V Exportu pak můžete články ODESLAT.

B) Přeposlat z Monitoringu – vybrané články můžete rychle přeposlat pomocí oranžové ikonky pod úvodním grafem.

A to vše v uživatelsky příjemném prostředí, které znáte například z Gmailu.